สวิทช์แยกประตูรถ รุ่น Door Splitter รุ่นธรรมดา
 
เพื่อบ่งบอกว่าประตูไหนถูกเปิดหรือปิดไม่สนิท โดยที่ประตูไหนปิดไม่สนิท จะมีหลอดไฟ LED ติดที่หมายเลขประตูบานนั้น ๆ มีไฟแสดงสถานะอย่างเดียว ไม่สามารถนำไปควบคุมไฟประตูได
 
 
ชุดประกอบสำเร็จ
 
การติดตั้ง
1. ลักษณะการเดินสายไฟประตูก่อนติดตั้ง
 
2. ตำแหน่งที่จะต้องตัดสายไฟ
 
3.หลังจากตัดสายไฟแล้ว จะได้จุดที่ต้องต่อสายทั้งหมด 5 จุด ดังภาพ
 
4. ให้นำชุดสวิทช์มาต่อกับจุดต่อสายทั้ง 5 จุด ดังคำอธิบายในภาพ
 
การติดตั้ง Monitor
 
ลักษณะการทำงาน