สวิทช์แยกประตูรถ รุ่น Door Splitter Pro
 

เพื่อบ่งบอกว่าประตูไหนถูกเปิดหรือปิดไม่สนิท โดยที่ประตูไหนปิดไม่สนิท จะมีหลอดไฟ LED ติดที่หมายเลขประตูบานนั้น ๆ และยังสามารถนำไปใช้ควบคุมไฟที่ติดกับแผงประตู หรือไฟส่องพื้นได้ด้วย พร้อมทั้ง มีฟังก์ชั่นเช็คความสว่างของแสง หมายถึง ถ้าในกรณี ที่มีแสงสว่างภายนอกมาก เช่นกลางวัน หรือจอดรถกลางแจ้ง มีแสงสว่างมาก ไฟประตูก็จะไม่ติด เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบ็ตเตอร์รี่ แต่ถ้าจอดรถในลานจอด หรือในที่มืดมีแสงน้อย ไฟประตูก็จะติดสว่างตามปกติ ซึ่งการเช็ดความสว่างของแสง สามารถปรับได้

อนึ่ง ไฟที่ประตู กับชุด Monitor เพื่อบ่งชี้ว่าประตูไหนเปิด จะทำงานแยกอิสระต่อกัน

 
ลักษณะบานประตู
 
 
 
ชุดประกอบสำเร็จ
 
การติดตั้งชุด Monitor
 
ลักษณะการทำงาน
 
และยังสามารถนำไปควบคุมไฟประตูและไฟส่องพื้นดังภาพ