ไฟส่องพื้น
 
ไฟส่องพื้นติดตั้งแบบเรียงแถว ตำแหน่งที่ติดตั้งคือใต้ประตู
ประตูหน้า
 
ประตูหลัง