รูปไฟหลังคา (ไฟเก๋งรุ่น LC01) สำหรับ ISUZU
 
lc01pcb
 
lc01back
 
lc01fin1
 
lc01test
 
lc01blue
 
lc01green