รูปไฟหลังคา (ไฟเก๋ง รุ่น LC01) version 2 สำหรับ ISUZU
 
lc01v2 pbc
 
lc01v2 front
 
lc01v2 fin1
 
lc01v2 fin2
 
lc01v2 test