ไฟเบรคดวงที่ 3 D-max

 
ไฟเบรคดวงที่สาม / ไฟเบรคหลังคา
 
 
วิ่งแบบ ตัวอักษร D-MAXCLUB ถ่ายวิดิโอใกล้ไป เลยมองไม่ค่อยจะรู้เรื่อง
ไฟวิ่งจากบนลงล่าง
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการทำ

1. เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ โคมไฟเบรค เลื่อยตัดเหล็ก

 
 

2. ทำการเลื่อยตรงหลังโคมให้พอดีกับขอบยางกันน้ำ เลื่อยเสร็จแล้วจะได้แบบนี้

 

ดูกันชัด ๆ อีกภาพ

 
 

3. ทำการออกแบบตัวอักษร หรือข้อความ ให้มีขนาดพอดีกับช่องว่าง ดังในภาพข้างบนเนี่ย

 

4. จากนั้นทำลายวงจรแผ่น PCB ให้เรียบร้อยดังภาพ

 
 
5. เมื่อลงอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็จ (เผอิญว่าลายวงจรไม่ได้ทำไว้ให้ดู) เมื่อประกอบเสร็จแล้ว นำไปใช้งานจริง เวลาเบรคก็จะได้เหมือนกับวีิดิโอด้านบน ถ้ามองไกล ๆ จะชัดเจนกว่าที่เห็นในวีดิโอ