ไฟประตูรถ
 
โคมไฟที่นำมาทำ
 
 
อุปกรณ์ต่าง ๆ
 
 
 
ลักษณะการทำงาน
 
ติดตั้งใช้งานจริง