สุดท้ายพอสร้างจริง ได้แบบนี้
 h102011a
 h102011c
 
b1
 
b3
 
b5
 b6
 b7