สภาพบรรยากาศรอบบ้าน ก่อนเสร็จสมบูรณ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554
 
 d1
 
 d2
 
 d3
 
 d4
 
 d5
 
 d7
 
 d8
 
 d9
 
 d10