สภาพบรรยากาศรอบบ้าน เดือนกรกฏาคม 2012  อุตสาห์ทำรังไว้ให้นก ก็เป็นที่ยินดี ได้ลูกนกไป 2 คอกละ
 
 1
 
2
 
3
 
3a
 
 4
 
5
 
 7