สภาพบรรยากาศรอบบ้าน เดือนมีนาคม 2012  เน้นไม้ที่กินได้ และเป็นธรรมชาติ
 
 b1
 
b2
 
b3
 
b4
 
 b5
 
b6
 
b9 
 
banana
 
janin
 
kimjoo
 
mankunsri
 
namdokmai
 
Star gooseberry1
 
takb