แบบบ้านที่ตั้งใจอยากได้
 
 
1full bgs
 
1full f1
 8floor1 int
 
 9floor2 int
fl1a
 fl1b
fl1d
 fl1f